Productiviteit

Productiviteit

Door te zorgen voor uitgekiende bemesting en registratie van groeiparameters gecombineerd met informatie uit eigen bloemonderzoek, kweken wij voor u planten met een hoog productiepotentieel en de gewenste spreiding.