geschikt voor (mini)tunnels
witte asperge

Maralim

Maralim
Vroegheid:
3
Productiviteit:
4
Kopsluiting
5
Stengeldikte
4
Stengelkwaliteit:
4
Uniformiteit:
4

Maralim

Maralim is een mannelijke hybride voor de oogst van witte asperges in het gematigde klimaat. Het ras is bijzonder geschikt voor de midden vroege oogst in Noordwest Europa. Maralim levert een continue kwaliteit tot aan het einde van het seizoen. Zowel met minitunnels als in de onbedekte teelten is Maralim betrouwbaar qua opbrengst en kwaliteit

Maralim is een ras dat zijn kwaliteiten het beste laat zien op goed afwaterende zandgronden. Uit onderzoek is gebleken dat Maralim optimaal presenteert bij plantdichtheden van 5 planten per strekkende meter en een plantdiepte van 15 – 25 cm, dieper planten betekent een latere start van de oogst. Voldoende irrigatie zorgt er voor dat Maralim de beste kwaliteit en hoogste opbrengsten levert.

Maralim produceert een typisch witte en rechte asperge. Het ras produceert asperges met de beste kopsluiting in zijn segment en is nauwelijks gevoelig voor breuk, hol, roze verkleuring en roest. Het grootste deel van de sortering bevindt zich in de klasse 20 – 28 mm. Het ras wordt door de consument als zeer smaakvol ervaren. Door de perfecte kopsluiting kan het oogstritme worden gewijzigd, terwijl de kwaliteit hetzelfde blijft. De hoge opbrengst en goede sortering vertalen zich in meer kilo’s klasse 1, wat resulteert in een hogere opbrengst per hectare.

Het loof van Maralim is compact en ongevoelig voor legering. Ondanks de vroege natuurlijke afsterving in de herfst zorgt het voor ruim voldoende opbouw van reservestoffen.

 

Bio: 
Nee