geschikt voor (mini)tunnels
witte en groene asperge

Backlim

Backlim
Vroegheid:
2
Productiviteit:
3
Kopsluiting
4
Stengeldikte
4
Stengelkwaliteit:
3
Uniformiteit:
4
Backlim is een 100% mannelijke hybride en is bijzonder geschikt voor de oogst van witte asperge in het gematigde klimaat. Ook voor de teelt van groene asperge wordt Backlim naar tevredenheid ingezet. Het ras is bijzonder geschikt voor de oogst in de tweede helft van het seizoen. In combinatie met de oogst van vroege rassen zoals Avalim en Gijnlim kan met Backlim een lang en regelmatig oogstseizoen
worden gerealiseerd. In de verwarmde teelten is Backlim uitgegroeid tot het standaardras. Zowel in de bedekte als onbedekte teelten is Backlim betrouwbaar qua opbrengst en kwaliteit.
 
Kenmerken
  • Zeer betrouwbaar in kwaliteit en productie
  • Het standaardras in verwarmde teelten
  • Uitstekend geschikt voor herinplant
  • Het ras voor de verlate teelt
  • Goede smaakeigenschappen
 
Teelt
Backlim is een ras dat op alle goed ontwaterde gronden geteeld kan worden. Uit jarenlange praktijkervaring is gebleken dat Backlim uitstekend voldoet bij plantdichtheden van 3,5 – 4,5 planten per strekkende meter. De geadviseerde plantdichtheid voor de teelt van groene asperge bedraagt 4 – 5 planten per strekkende meter. De aanbevolen plantdiepe onder normale omstandigheden bedraagt 18 – 22 cm, dieper planten betekent een latere start van de oogst. Backlim heeft bewezen ook goed te produceren op percelen waarop in het verleden al eens asperge is geteeld en is daarmee in noordwest Europa het standaardras bij herinplant.
 
Product
Backlim produceert een mooie, rechte asperge. De kwaliteit van het product neemt alleen maar toe naarmate de jaren vorderen. Backlim produceert asperges met een goede kopsluiting die nauwelijks gevoelig zijn voor breuk, hol, rozeverkleuring en roest. Ruim de helft van de sortering bevindt zich in de klasse 20 - 28 mm. Het ras wordt door de consument als bijzonder smaakvol ervaren.
 
Gewas
Het loof van Backlim is compact en ongevoelig voor legering. Ondanks de vroege natuurlijke afsterving in de herfst zorgt het voor ruim voldoende opbouw van reservestoffen. 
Bio: 
Ja