Rumba

Rumba
Productiviteit:
4
Smaak:
3
Vroegheid:
4
Ziekteweerstand:
3
Houdbaarheid:
4
Stevigheid:
3

Rumbaeen glanzende start van de zomer. Rumba is een vroegrijpende junidrager die opvalt door de prachtig glanzende, felrode vruchten. Sterke punten zijn de goede houdbaarheid en de mooie glans die ook na enkele dagen bewaring nog sterk aanwezig is. Rumba is nauwelijks gevoelig voor kromme vruchten. Het ras is geschikt voor de koelere teeltgebieden van West-Europa. In de vollegrond wordt Rumba vooral geteeld als vervanger voor Honeoye. Daarnaast wordt Rumba ook met succes geteeld in tunnels.

Kenmerken

  • Vroeg ras
  • mooie presentatie
  • Gezond gewas
  • Goede opbrengst 
  • Mooi glanzend
 
Bloei en plukperiode
Rumba bloeit vrij vroeg, waardoor soms enkele bloemen bevriezen bij een late nachtvorst. De bloemen zijn middelgroot
en hebben goed ontwikkelde meeldraden.
Er wordt ruim voldoende stuifmeel geproduceerd voor een goede vruchtzetting. De bloei- en oogstperiode komen overeen met die van Honeoye. De oogst van Rumba gaat echter langer door, waardoor de totale opbrengst ook hoger is dan die van Honeoye.
 
Vruchtkwaliteit
De mooie vruchten van Rumba zijn uniform, sterk glanzend en rood tot donkerrood. Ze zijn sappig en hebben een vrij goede smaak. Meestal liggen de zaadjes iets ingezonken, maar soms liggen ze ook duidelijk op de vrucht. De vruchten zijn vrij stevig en kunnen goed verhandeld worden, mits ze onder de juiste omstandigheden zijn geplukt. Ze blijven bovendien sterk glanzen na enkele dagen bewaring.
Het gemiddelde vruchtgewicht is duidelijk hoger dan dat van Honeoye. Ook de latere vruchten hebben een goede maat. In uitzonderlijk situaties kunnen de primaire vruchten erg groot worden. Omdat Rumba net als Honeoye een iets donker gekleurde aardbei is, moeten de vruchten regelmatig en op tijd worden geplukt. De vruchten zijn doorgaans goed bestand tegen vruchtrot (Botrytis cinerea), meeldauw (Sphaerotheca macularis) en regenschade.
 
Productiviteit
De opbrengst van Rumba is hoger dan die van Honeoye. Ook het vruchtgewicht is duidelijk beter. Vooral de secundaire en tertiare vruchten zijn mooi van maat. Rumba laat zich makkelijk plukken en vraagt relatief weinig sorteerarbeid. Het is mogelijk de oogst nog verder te vervroegen door de planten af te dekken. Hiermee kan een vervroeging van 4 tot 7 dagen worden gerealiseerd.
 
Ziektegevoeligheid
Rumba is weinig gevoelig voor ziekten. Het gewas is zeer vitaal, er zijn tot op heden vrijwel geen problemen met ziekten geweest. Ook bodemziekten als stengelbasisrot (Phytophthora cactorum) en verwelkingsziekte (Verticillium dahliae) hebben tot op heden niet tot problemen geleid.
 
Teeltervaringen
Voor de teelt van Rumba wordt vaak uitgegaan van frigoplanten. Rumba maakt dan een gezond gewas, dat niet te fors wordt. Het ras kan goed uit de voeten met een plantafstand van 35 cm in de rij. In het tweede jaar geeft Rumba een goede bedekking van de bodem. Ook is de opbrengst dan zeer goed. De trossen komen voldoende ver uit de plant, maar zijn niet echt lang. Dit geeft iets bescherming tijdens nachtvorsten en harde regen. Net als bij alle andere rassen moet Rumba op tijd preventief behandeld worden tegen Botrytis en Rhizoctonia. Het ras laat zich goed vervroegen en is met name geschikt voor vroege vollegrondsteelten. Rumba is in een normale teelt (planten eind juli begin augustus) heel geschikt om vroeg op de markt te komen met een mooi en aantrekkelijk product. De oogst begint gemiddeld 7 dagen eerder dan die van Sonata. In tunnelteelten zijn de resultaten met Rumba veelal erg positief. De vruchten zijn mooi en groot en de oogst start kort na die van Cléry. Rumba produceert echter in de eerste plukken meer aardbeien.
Omdat Rumba ook vrij goed bestand is tegen wintervorst wordt het ras ook geteeld in Scandinavië. Steeds vaker wordt Rumba daar aangeplant als vervanger van Honeoye. De planten moeten daar in de winter echter wel met een vliesdoek worden afgedekt.
Er zijn enkele aanwijzingen dat Rumba niet teveel Borium moet krijgen, omdat dit spore-element waarschijnlijk erg makkelijk wordt opgenomen, waardoor er snel een overschot kan ontstaan. Verder vraagt Rumba geen specifieke behandeling en is het ras relatief makkelijk te telen.   
Rumba is kwekersrechtelijk beschermd en onder licentie in de handel.

Voor meer info bekijk de folder

Rijptijd tijdsbalk: