Portlim

Portlim
Vroegheid:
2
Productiviteit:
3
Kopsluiting
5
Stengeldikte
3
Stengelkwaliteit:
4
Uniformiteit:
4

Portlim is een 100% mannelijke hybride en uitermate geschikt voor de teelt van groene asperge in gebieden met een gematigd klimaat. Portlim combineert een middenvroege productie met hoge opbrengsten en een lange rendabele levensduur.

Kenmerken

  • Geschikt voor de teelt van groene asperge
  • Hoog productie-potentieel
  • Uniforme sortering en hoog stengelgewicht
  • Zeer goede kopsluiting
  • Sterke en robuuste planteigenschappen

Teelt
Portlim gedijt het beste op groeikrachtige gronden die goed ontwaterd zijn. In meerjarig onderzoek zijn in de groene teelt de beste resultaten behaald met een plantdichtheid van 4 planten per strekkende meter en een plantdiepte van 15 - 20 cm. Portlim is een sterk ras dat ook onder moeilijkere omstandigheden acceptabel kan produceren.

Product
Portlim heeft een hoog productiepotentieel, een uitstekende kwaliteit en een zeer goede dikte. De kopsluiting van Portlim is ook onder warme omstandigheden tijdens de oogst uitstekend. Het ras heeft een uitstekende stengeldikte, die weinig verval kent gedurende de productiejaren. Portlim produceert mooie gladde stengels met een cilindrische vorm.

Gewas
Het uniforme loof van Portlim is opgericht en heeft een open structuur. Het loof is zeer sterk tegen legering en heeft een goede tolerantie tegen loofziekte.

Zaden
Alle zaden afkomstig van Limgroup worden volgens strenge interne kwaliteitscontroles getoetst op kiemkracht en raszuiverheid. Alvorens zaden worden uitgeleverd worden ze nogmaals getoetst door de Stichting Naktuinbouw, een onafhankelijke keuringsdienst onder toezicht van het ministerie van Economische Zaken.

Bio: 
Nee