Rozstaw sadzenia

(liczba zakładów na metr bieżący)

Odmainy Gleba piaszczysta Gleba gliniasta
Aspalim
Backlim 3.5 4,5
Cumulus 4.0 4,0
Cygnus 5.0 6,0
Frühlim
Gijnlim
Grolim 5.0 6,0
Herkolim 5.0 6,0
Portlim 5.0, 5.0 4,0, 4,0
Prius 4.0 5,0
Rafaello 4.0 6,0
Ramires 3.0 4,0
Terralim
Thielim 3.5 4,5
Vegalim 4.5 5,5
Vitalim 5.0 4,0
Xenolim 4.0 4,5