Biologisch plantmateriaal

‘WAT IS BIOLOGISCH? Een product, perceel of dier is biologisch als het is gecertificeerd volgens de geldende regelgeving. Certificeren kan alleen als het product (en de hele keten ervoor), perceel of dier onder controle staat. Skal certificeert alle biologische productie in Nederland. Alle overige niet gecertificeerde producten, percelen of dieren noemen wij in het informatieblad gangbaar…’
[uit het infoblad ‘Biologische teelt van gewassen – Skal]

 

Kwekerij de Kemp voldoet aan alle eisen die het Skal voor de kweek van biologisch plantmateriaal stelt. Onkruid wieden. Absoluut geen kunstmest gebruiken. Een duidelijke scheiding tussen biologische en gangbare percelen. Dierlijke mest gebruiken. De velden schoffelen. Of kiezen voor het planten van bodembedekkers. Zomaar enkele activiteiten die Kwekerij de Kemp inzet voor het kweken van biologisch plantmateriaal.

In 2012 zette kwekerij de Kemp de eerste stappen. Heel voorzichtig. Het was niet alleen ‘de vraag’ die vanuit de aardbeisector zelf kwam om te starten, kwekerij de Kemp wil zelf ook een bijdrage leveren aan een duurzame teelt en gebruikte al biologische technieken in de gangbare teelt.
Met enkele ervaren biologische kwekers ging kwekerij de Kemp destijds om tafel zitten. Aan welke eisen moet biologisch plantmateriaal voldoen? Wat verwachten de afnemers van biologisch plantmateriaal? En welke rol lag er voor kwekerij de Kemp in het verschiet bij de opkweek van biologisch plantmateriaal?
Een heuglijke middag, die eerste bijeenkomst. Niemand die toen ook maar had kunnen bedenken, dat de verkoop van biologisch plantmateriaal zo’n vaart zou lopen.

Zeg je anno 2018 ‘biologisch plantmateriaal’, dan zeg je Kwekerij de Kemp. Momenteel één van de toonaangevende bedrijven in deze branche. Voor komend jaar staat er weer meer biologisch plantmateriaal gepland dan voorgaande jaren.