Jednorodność

Jednorodność

Poprzez dobre przeszkolenie i kontrolę naszego wykwalifikowanego personelu zapewniamy dokładne i jednolite sortowanie naszych sadzonek. W ten sposób zapewniamy rośliny o jednakowych parametrach i potencjale. To gwarantuje naszym klientom zdrową i jednolitą uprawę.