Musica

Musica
Productiviteit:
4
Smaak:
3
Vroegheid:
3
Ziekteweerstand:
4
Houdbaarheid:
4
Stevigheid:
4

Musica is een laat ras dat als bijzonderheid heeft dat het smakelijke, oranjerode vruchten maakt. De aardbeien zijn bovendien mooi van vorm, groot, vrij stevig en glanzend. De oogst is gemiddeld zeven tot tien dagen later dan die van Sonata. Deze late eenmaaldrager is een optie voor de normale teelt en frigoteelt in Duitsland en Scandinavië, waar het als alternatief voor Florence kan worden ingezet. Musica is vooral geschikt voor telers met huisverkoop, korte afzetketens en zelfplukbedrijven.

Kenmerken

  • Laat ras
  • Stevige vruchten
  • goede smaak
  • Mooie, oranjerode vruchten
 
Bloei en plukperiode
Musica maakt bloemen van goede kwaliteit. Ze zijn grof en produceren veel stuifmeel, waardoor het percentage misvormde vruchten vrij laag is. De eerste vruchten zijn soms erg grof en kunnen gegroefd zijn. De bloei is duidelijk later dan die van Sonata, en vergelijkbaar met die van Florence. Het aantal bloemen per tros is laag, maar dit wordt meestal gecompenseerd doordat Musica meer trossen maakt. Dit resulteert meestal in een goede oogstspreiding en een vrij lange oogstperiode. De trossen zijn voldoende lang om de vruchten bij het plukken goed te kunnen zien. De stelen van de primaire vruchten zijn vaak iets taai. Later wordt het plukken vrij makkelijk, zeker zo goed als Florence. Door het hoge vruchtgewicht en vanwege het relatief beperkte sorteren vallen de plukkosten toch mee.
 
Vruchtkwaliteit
De grote, kegelvormige vruchten van Musica hebben een aangenaam aardbeiaroma. De textuur is goed. De vruchten zijn uniform, steviger en minder kwetsbaar dan die van Florence. Door de langzame afrijping is het gemiddelde vruchtgewicht aanzienlijk hoger dan van Sonata en ook beter dan van Florence. Drukplekken zijn zichtbaar, maar komen weinig voor mits op het juiste moment en goed geplukt. Ook kleuren de vruchten maar langzaam door, waardoor het mogelijk is ze een dag langer te laten hangen. De aardbeien zijn meestal goed bestand tegen regen.
 
Productiviteit
De opbrengst van Musica is doorgaans aanzienlijk hoger dan die van Sonata (125%), maar in sommige jaren valt de opbrengst tegen (90% van Sonata). De plant vergt weinig extra arbeid, omdat het een stevig en opgaand gewas maakt.
 
Ziektegevoeligheid
Musica maakt een robuust, iets onregelmatig maar vrij sterk gewas. Toch kan er aan het einde van de oogst iets meeldauw in het gewas sluipen. Doorgaans is dit minder dan bij Elsanta, maar meer dan bij Sonata. De gevoeligheid voor P. cactorum is vergelijkbaar met die van Elsanta. Musica is wel gevoeliger voor vruchtrot (Botrytis cinerea), mogelijk mede door de lange bloeiperiode. Ten aanzien van de gevoeligheid voor de overige ziekten (Verticillium dahliae, Xanthomonas fragariae en Colletotrichum acutatum) is nog weinig bekend. In de proeven zijn deze ziekten tot dusver niet geconstateerd.
Rijptijd tijdsbalk: